skip to Main Content
“Dette er ikke bare et anti motorvejsprojekt, men også et pro ejendomsret projekt” siger Morten Dahlin, V og fortsætter “Husk nu det er den private ejendomsret, det gælder, hvis nogle politikere får nogle fikse ideer!”
Back To Top