skip to Main Content

Regionplaner, gældende og historiske!

Arealreservation, hvad er lovgrundlaget?
Dan dig selv et indtryk, og bemærk, at de oprindelige planer om arealreservationer i Hovedstaden, danner grundlag for landsplansdirektivet.

Derudover er der medtaget specifikt Regionplaner for Hovedstadsregionen.

Vi har ikke været i stand til at finde lovhjemmel til krænkelser i den private ejendomsret.

Det var tilsyneladende HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) sammen med Erhvervsministeriet, der besluttede indgreb i råderetten over private ejendomme.

Titel Beskrivelse Udgivet af År
Simple PDF icon Vis/Download Bekendtgørelse af lov om planlægning EU’s charter om grundlæggende rettigheder Erhvervsministeriet 2004
Simple PDF icon Vis/Download Regionplanhistorien Læs hele historikken og Planloven Miljøministeriet 2004
Simple PDF icon Vis/Download Regionplan for Hovedstadregion Visioner og hovedstruktur
Retningslinjer og redegørelse
HUR 2005
Simple PDF icon Vis/Download Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Miljøministeriet 2007
Simple PDF icon Vis/Download L 148 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag som vedtaget – Detailhandel  Miljøministeriet 2007
Simple PDF icon Vis/Download Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet Erhvervsministeriet 2011
Simple PDF icon Vis/Download Transportkorridorerne i hovedstadsområdet Princippet om at holde visse korridorer i landskabet fri for byudvikling Erhvervsministeriet 2011
Simple PDF icon Vis/Download Transportkorridorerne i hovedstadsområdet Arealreservationerne til transportkorridorer er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven Naturstyrelsen 2017
Simple PDF icon Vis/Download Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning Kommuneplanlægningen skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed Erhvervsministeriet 2019
Back To Top