skip to Main Content
Konservative var medunderskriver på brev til Transportministeren om at droppe Sydlige Ring 5 og nedlægge Transportkorridoren. Det er anført i brevet, at man agtede at fremsætte beslutningsforslag, men så kom valget!
Det Konservative Parti vil kæmpe videre efter valget, da det ikke er rimeligt overfor borgerne fortsat at begrænse råderetten over deres ejendomme.
Back To Top