skip to Main Content
“Så det er et bondeargument Ministeren kommer med”

Anne Valentina forklarer, hvis transportkorridoren og restriktionerne fjernes, kan Staten stadig ekspropriere de private lodsejere, når der er behov for arealerne til vindmøller, solceller eller anden infrastruktur.
Dermed ligestilles lodsejerne på samme vilkår, som andre danske borgere. med øvrige danske lodsejere
Back To Top