skip to Main Content

Grundloven & Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter borgerne

Den oprindelige Grundlov stammer fra 1857, hvor enevælden blev omdannet til almenvellet
Grundloven blev sidste redigeret i 1953, hvor enkelte ændringer blev vedtaget.
Den oprindelige målsætning betød, at ingen kunne vedtage en lov uden et parlamentarisk flertal (almenvellet).
Det er umuligt at tage fejl af den oprindelige målsætning med enevælden vs almenvellet, da et parlamentarisk flertal skal vedtage en lov, som giver retsgrundlag til at foretage indgreb i den private ejendomsret.

Arealreservationer er pålagt meget strenge restriktioner, som reelt overtager borgeres ret til, selv at bestemme over deres lovmæssige private ejendom.
Indgrebene og restriktioner ved arealreservationer, er oprindeligt besluttet af daværende amter, heriblandt HUR, men arealer og bestemmelser fastsættes af Miljøministeriet og deres styrelser, hvorefter Erhvervsministeriet administrerer Planloven.
Dermed har der aldrig været et parlamentarisk flertal, som har vedtaget lov om, indgrebene er til gavn for almenvellet, og krænkelserne er uden lovhjemmel.

Udover, Grundlovens § 73 beskyttes borgerne af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Protokol 1, artikel 1,
hvor den private ejendomsret ligeledes er ukrænkelig.

Lovbestemt dokumentation

Titel Beskrivelse Udgivet af År
Simple PDF icon Vis/Download Folketinget og EU’s charter om
grundlæggende rettigheder
EU’s charter om grundlæggende rettigheder Folketinget/EU 2002
Simple PDF icon Vis/Download Uddrag af Grundloven Grundloven handler om den private ejendomsret Grundloven 1953
Simple PDF icon Vis/Download Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Konventionen til beskyttelse af borgeres rettigheder EU 1952
Simple PDF icon Vis/Download Adgang til domstolene Den civile retspleje skal give borgerne til at få prøvet sager ved domstolene Retsplejeloven 2001

Bemærk, at noget af dokumentationen er uddrag, så du slipper for selv at finde relevante tekst.

Back To Top